Oneness Meditatie

Pieter en Doeschka

Oneness Meditatie

Oneness meditatie is een krachtige vorm van energieoverdracht die een neuro-biologische verandering in de hersenen bewerkstelligt en je helpt in je ontwikkeling, net zoals de Oneness Deeksha dat doet, maar dan nog sterker. Het is een vorm die alleen door een klein aantal mensen, verspreid over de wereld, wordt gegeven via de ogen. Pieter Oosterveld en Doeschka Doesburg zijn twee van hen.

Oneness Meditatie (OM) is voor iedereen, heeft niet met enige religie te maken en wordt gegeven in stilte. Om een OM te ontvangen hoef je niets te doen en je hoeft geen eerdere bijeenkomsten bijgewoond te hebben. Op het moment dat de energieoverdracht plaats vindt wordt degene die de OM geeft volledig overgenomen door Goddelijke energie en is hij of zij als persoon zelf niet meer aanwezig. Ongeacht geloofsovertuiging of achtergrond ervaren mensen door OM’s sterke verbeteringen in hun dagelijks leven, leidend naar een toestand waarin geen afgescheidenheid meer wordt ervaren.

Website: www.wegnaareenheid.nl