Meditatie Mantras en Bajans Zingen

Sitadevi dasi

Meditatie Mantras en Bajans Zingen

Wat is een mantra? Een mantra is een combinatie van heilige lettergrepen die samen een kern van geestelijke energie vormen. Deze fungeert als een magneet of lens voor het aantrekken en bundelen van spirituele vibratie. Volgens de Upinisjaden, de oude heilige geschriften van India, is de mantra afkomstig uit de Parma Akasha of Oerether, het eeuwige en onveranderlijke substraat van de schepping waaruit – via het uiten van de oerklank VACH – het universum werd voortgebracht. De wortel MAN in het woord mantra betekent in het Sanskriet ‘denken’ TRA komt van trai of ‘bescherming tegen of bevrijding van de boeien van samsara (de wereld der verschijnselen). Het zingen of reciteren van mantra’s activeert en versnelt de geestelijke-scheppende kracht en bevordert harmonie en eenheid in alle aspecten en bestanddelen van het menselijke wezen.

Heb je altijd al eens willen weten wat mantras zijn en waarom je mantra’s zingt? Wat is het doel van mantras zingen en reciteren en waarom? In deze mantra workshop gaan wij samen enkele traditionele basis mantras behandelen en samen zingen maar er wordt ook in het kort onderwerpen uitgelegd als:

* Wat is een mantra? waarom zing je een mantra?
* De heilzame gevolgen van mantrazingen en
* De juiste toepassing van mantra’s .

Maar vooral even fijn samen zingen vanuit je hart in Liefde, Eenheid en Kracht…

Sitadevi dasi Sengers is beeldend kunstenaar, corrector en restaurateur van devotionele kunstvoorwerpen. In Atelier Pranava in Rotterdam werkt zij aan haar eigen collectie schilderingen. en tekeningen en restauratieprojecten in mandhiras en tempels in Nederland. Zij organiseert workshops meditatief schilderen en tekenen en begeleidt mantrayoga studenten, geeft chakra- en mudra yoga lessen en adviezen aan geïnteresseerden. Voor meer informatie over haar agenda en werk in Atelier Pranava:

Website: www.pranava.nl en www.facebook.com/atelierpranava

pranava